Laboratórium lekárskej genetiky

Naša profesionalita je založená na viac ako 20-ročnej praxi v odbore lekárskej genetiky a DNA analýzy zriedkavých dedičných ochorení.

DNA diagnostické testy - array CGH

Celogenómová analýza chromozómov s veľkým rozlíšením pomocou Array-CGH.

viac info

Cytogenetická diagnostika

Analýza sád ľudských chromozómov a dôsledkov chromozomálnych abnormalít.

viac info

DNA Testy otcovstva a príbuzenstva

Anonymné aj súdnoznalecké DNA testy otcovstva a príbuzenstva.

viac info

Mikrobióm - váš osobný profil

Zistite viac o svojom zdraví a nechajte si vypracovať vlastný mikrobióm profil.

viac info

Veterinárna genetika a mikrobiológia

DNA analýza pôvodu, identity a vyšetrenia genetických ochorení zvierat. Mikrobiálna veterinárna diagnostika.

viac info

Colotect - test rakoviny hrubého čreva a konečníka

Bezbolestné neinvazívne vyšetrenie rakoviny hrubého čreva a konečníka.

viac info

Zmluvný partner

Union Logo